Thi công vạch kẻ vàng đen hầm KĐT Rubi City - Long Biên

Ngày: 27/08/2019

Thi công vạch kẻ vàng đen hầm KĐT Rubi City - Long Biên

 

 

BÌNH LUẬN
Dự án cùng chuyên mục