TẤM SÓNG HỘ LAN

Thép dập sóng mạ kẽm. KT: 310mm*6m/3m/2m/1m hoặc theo thiêt kế. 

Bình luận