Cung cấp hạng mục an toàn giao thông cho công trình đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (đoạn BOT)

Ngày: 21/08/2019

Công ty TNHH Vật tư giao thông Sơn Hải là đơn vị cung cấp hạng mục an toàn giao thông cho công trình đường vành đai phái Tây TP Thanh Hóa (đoạn BOT)

 

BÌNH LUẬN
Dự án cùng chuyên mục